Zbrojownia – FODA

ZBROJOWNIA

Zbrojownia to miejsce i czas, w którym dzielimy się tym, co Bóg mówi nam w Swoim Słowie.

Zbrojownia to rozmowa i dialog, to wymiana poglądów.

Zbrojownia to egzegeza – badanie Pisma Świętego i próba najpełniejszego Go zrozumienia.

Zbrojownia to czas odpoczynku i zanurzenia w Prawdzie.

Zbrojownia to przygotowanie do walki z codziennością.

Zbrojownia to przekazywanie miłości: od Słowa do słowa.

Przyjdź, zobacz, uzbrój się!

Bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich.

Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego.

Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta otworzę, by jawnie i swobodnie głosić tajemnicę Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień – żebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem.

Ef 6,10-20