Historia – FODA

FODowA HISTORIA

Na początku lat sześćdziesiątych środowisko akademickie w Katowicach było nieliczne i zasadniczo bez większych tradycji. Działał jeden stały ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego (DA), przy czym wykłady dla studentów były wygłaszane w wybranych kościołach parafialnych Katowic, w różne dni tygodnia.

Z biegiem lat powstały inne ośrodki DA (np. przy kościele świętych Piotra i Pawła, którego duszpasterzem został ks. Longin Kozub; przy klasztorze Sióstr Służebniczek w Katowicach-Panewnikach, gdzie duszpasterzem był ks. Jerzy Leichman). Referentem do spraw Duszpasterstwa Akademickiego był przez wiele lat ks. Stanisław Sierla.

Na początku 1966 roku został powołany drugi ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach-Panewnikach i to przy klasztorze Franciszkanów. Te dwa ośrodki obejmowały duszpasterską troską studentów zamieszkałych w domach akademickich (których liczba po 1968 znacznie wzrosła) oraz studentów zamieszkałych na terenie franciszkańskiej parafii św. Ludwika IX, króla. Ówczesny proboszcz wspomnianej parafii, powierzył w kwietniu 1966 roku obowiązki duszpasterza studentów o. Sylwestrowi Swaczynie OFM. Na mocy biskupiego dekretu od września 1966 roku duszpasterzami FODY zostali: o dr Joachim Mazurek OFM i o. dr Gaudenty Kustusz OFM. Ten ostatni był duszpasterzem akademickim do sierpnia 1989 roku, kiedy został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Franciszkanów w Katowicach Panewnikach. Na przestrzeni 23 lat, kiedy o. Gaudenty duszpasterzował w FODZIE, współpracowało z nim 14 ojców Franciszkanów.

Kościół akademicki
Kościół akademicki

Kolejni Duszpasterze FODY:

 • o. dr Apolinary Michalski OFM (od sierpnia 1989 roku do lutego1991),
 • o. dr Kleofas Gródek OFM (od marca 1991 do sierpnia 1992),
 • o. dr Roland Jabłoński OFM (od września 1992 do sierpnia 1994),
 • o.  Mateusz Smolarczyk OFM (od września 1994 do sierpnia 2001),
 • o.  Igor Bartoszek OFM (od września 1999 do sierpnia 2000),
 • o. Piotr Mędrak OFM (od września 2001 do 9 marca 2003),
 • o. dr Boguchwał Orczyk OFM (od września 2001 do sierpnia 2002 oraz od 10 marca 2003 do sierpnia 2010),
 • o. Adrian Pledziewicz OFM (od września 2010 do lipca 2011),
 • o. Miłosz Kaczmarczyk OFM (od października 2011 do września 2020),
 • o. dr. Przemysław Woźnik OFM (od października 2015 do sierpnia 2019),
 • o. dr Magnus Kula OFM (od 2019 do teraz),
 • o. Efraim Kostrzewa OFM (od października 2020 do teraz).

Franciszkański Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego istnieje już pięćdziesiąt siedem lat. Mimo, że czasy się zmieniły, runął mur w pewnym pięknym mieście i ludzie już nie ci sami, mamy nadzieję, że istnieć będzie nadal zachowując swój niepowtarzalny klimat.

Jak długo? Dopóki Chrystus tego chce, a studenci potrzebują.