Modlitwy – FODA

MODLITWY

Studentów FODA

Przenajświętszy Jezu Chryste!
My studenci – stojący na progu swojego życia,
przychodzimy przed Twoje Święte oblicze prosić Cię:

o Światło Ducha Świętego – Pocieszyciela,
abyśmy byli zdolni podejmować świadome i dojrzałe życie;

o Pokój, aby nasze serca nie trwożyły się na myśl
o czekającej nas przyszłości;

o Miłość wypływającą z Twojego Boskiego Serca,
uzdalniającą nas do kochania.

Matko Niepokalana!
Czuwaj nad nami, abyśmy nigdy nie odłączyli się
od Jedynej i Doskonałej Miłości.

AMEN

ABSolwentów FODA

Jezu Chryste dziękujemy Ci:

za takie miejsce jakim jest FODA,
za czas w nim spędzony,
za duszpasterzy opiekujących się Twym dziełem,
za ludzi tam spotkanych.

Prosimy Cię czuwaj nad FODĄ, a nam absolwentom błogosław w dorosłym życiu,
pomagaj w znalezieniu i utrzymaniu pracy oraz w sumiennym wykonywaniu obowiązków.
Matko Niepokalana wstawiaj się za nami u Twego Syna.

AMEN